Iran
ترجمه و تألیف در زمینه های مدیریت از جمله نرم افزارهای سازمانی، مارکتینگ و ... ترجمه در زمینه های هنری از جمله عکاسی
آخرین فعالیت : مدتی پیش

1

{{ currentUserRatesTotal }}

نظر فریلنسر درباره من
  • بسیار صبور هستند و در انجام کار با فریلنسر کاملا همگام هستند
    فریلنسر, فروردین 1395

0

امتیاز کل در سه ماه گذشته
هر زمان هر پروژه ای انجام شود مهارت های مربوط به آن پروژه امتیاز می گیرند. میزان امتیاز مرتبط است با رتبه و مبلغ پروژه انجام شده.
  • عضویت معمولی
    عضویت معمولی
    اعضای معمولی پروفایل حرفه ای دریافت می‌کنند، نشان عضویت معمولی می‌گیرند و می‌توانند 5 پیشنهاد در ماه ارسال کنند
    12 اردیبهشت 1395