کارشناس تحلیل داده

گروه اقتصادی راهبران آرمان اسفند 1398 - اسفند 1399 ( کمتر از یک سال )

کارشناس تحلیل داده


شرکت علی بابا فروردین 1398 - اسفند 1399 ( 1 سال )

کارشناس تحلیل داده


چارگون تیر 1391 - فروردین 1397 ( 5 سال )

کارشناس مسئول برنامه ریزی


مهندسی صنایع

دانشگاه علم و فرهنگ

مهر 1387 - تیر 1391 ( 3 سال )


جنسیت : مرد

وضعیت تاهل : مجرد

هنوز پروژه‌ای در پونیشا انجام نشده است