آلودگی هوا و سالخوردگی
توسط sabaay در تاریخ 30 بهمن 96
آلودگی هوا و سالخوردگی
فایل متن انگلیسی و ترجمه کامل آن به فارسی ضمیمه گردیده است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
آلودگی هوا و سالخوردگی
توسط sabaay در تاریخ 30 بهمن 1396
فایل متن انگلیسی و ترجمه کامل آن به فارسی ضمیمه گردیده است.
مهارت های استفاده شده
0
140
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر sabaay