تیزر تبلیغاتی سومین جشنواره ادبی هنری رویش
توسط sadeghimahdi1374 در تاریخ 07 بهمن 96
تیزر تبلیغاتی سومین جشنواره ادبی هنری رویش
تیزر تبلیغاتی سومین جشنواره ادبی هنری رویش www.aparat.com/v/GpFUr به همت دبیرخانه دائمی کنگره شهدای دانشجو استان یزد سومین دوره جشنواره ادبی - هنری رویش گرامی داشت شهدای دانشجو و شهیدمصطفی صدر زاده در بین دانشجویان دانشگاه های استان یزد برگزار می شود./سازنده تیرز: مهدی صادقی
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
تیزر تبلیغاتی سومین جشنواره ادبی هنری رویش
توسط sadeghimahdi1374 در تاریخ 07 بهمن 1396
تیزر تبلیغاتی سومین جشنواره ادبی هنری رویش www.aparat.com/v/GpFUr به همت دبیرخانه دائمی کنگره شهدای دانشجو استان یزد سومین دوره جشنواره ادبی - هنری رویش گرامی داشت شهدای دانشجو و شهیدمصطفی صدر زاده در بین دانشجویان دانشگاه های استان یزد برگزار می شود./سازنده تیرز: مهدی صادقی
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
5
140
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر sadeghimahdi1374