طراحی بولتن (روزنگار)
توسط sadex در تاریخ 26 آذر 97
طراحی بولتن (روزنگار)
طراحی گرافیک و یونیفرم برای بیست و دومین دوره روزنگار جشنواره بین المللی تئاتر کودک نوجوان ------------------------------------------------- "" لطفا برای دیدن صفحات دیگر بولتن ورق بزنید""
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی بولتن (روزنگار)
توسط sadex در تاریخ 26 آذر 1397
طراحی گرافیک و یونیفرم برای بیست و دومین دوره روزنگار جشنواره بین المللی تئاتر کودک نوجوان ------------------------------------------------- "" لطفا برای دیدن صفحات دیگر بولتن ورق بزنید""
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
1
111
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر sadex