طراحی لوگو و لوگو تایپ برای فروشگاه پارچه مبلمان سوری
توسط sadex در تاریخ 26 آذر 97
طراحی لوگو و لوگو تایپ برای فروشگاه پارچه مبلمان سوری
* لوگو: فرم مینیمال گل پنبه است. به این دلیل که نخ و پارچه از پنبه بدست می آید ؛ از گل پنبه برای طراحی لوگو استفاده شده است و همینطور اکثر نقوش روی پارچه های مبلمان گل هستند. * لوگو تایپ: فرم حرف "س" و حرف "ی" در لوگوتایپ بر اساس "شکل باز شده طاقه های پارچه در شو روم های پارچه مبلمان" طراحی گردیده.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی لوگو و لوگو تایپ برای فروشگاه پارچه مبلمان سوری
توسط sadex در تاریخ 26 آذر 1397
* لوگو: فرم مینیمال گل پنبه است. به این دلیل که نخ و پارچه از پنبه بدست می آید ؛ از گل پنبه برای طراحی لوگو استفاده شده است و همینطور اکثر نقوش روی پارچه های مبلمان گل هستند. * لوگو تایپ: فرم حرف "س" و حرف "ی" در لوگوتایپ بر اساس "شکل باز شده طاقه های پارچه در شو روم های پارچه مبلمان" طراحی گردیده.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
4
109
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر sadex