طراحی جلد مجموعه کتاب های نردبام انتشارات خیلی سبز
توسط sadex در تاریخ 29 آذر 97
طراحی جلد مجموعه کتاب های نردبام انتشارات خیلی سبز
در طراحی جلد مجموعه کتاب های نردبام از المان نردبام استفاده شده و هر نردبام توسط آبجکت هایی متفاوت و خلاقانه که مرتبط با نام هر کتاب هستند ساخته شده است. در این جلد که کتاب هندسه می باشد از پاستیل های هندسی شکل استفاده شده؛ هر نردبام با آبجکت های واقعی ساخته شده، سپس عکاسی شده و در جلد کتاب استفاده شده است. برای دیدن دیگر جلد ها فایل های ضمیمه را مشاهده نمایید.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی جلد مجموعه کتاب های نردبام انتشارات خیلی سبز
توسط sadex در تاریخ 29 آذر 1397
در طراحی جلد مجموعه کتاب های نردبام از المان نردبام استفاده شده و هر نردبام توسط آبجکت هایی متفاوت و خلاقانه که مرتبط با نام هر کتاب هستند ساخته شده است. در این جلد که کتاب هندسه می باشد از پاستیل های هندسی شکل استفاده شده؛ هر نردبام با آبجکت های واقعی ساخته شده، سپس عکاسی شده و در جلد کتاب استفاده شده است. برای دیدن دیگر جلد ها فایل های ضمیمه را مشاهده نمایید.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
4
104
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر sadex