طراحی لوگو شرکت معماری اکاژو
توسط sadex در تاریخ 29 آذر 97
طراحی لوگو شرکت معماری اکاژو
در طراحی این لوگو، برای نزدیک شدن به فضای معماری و خدماتی که شرکت اکاژو ارائه می دهد حروف درارای پرسپکتیو هستند؛ همینطور نقطه های حرف "ژ" فرم پنجره را ساخته اند.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی لوگو شرکت معماری اکاژو
توسط sadex در تاریخ 29 آذر 1397
در طراحی این لوگو، برای نزدیک شدن به فضای معماری و خدماتی که شرکت اکاژو ارائه می دهد حروف درارای پرسپکتیو هستند؛ همینطور نقطه های حرف "ژ" فرم پنجره را ساخته اند.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
2
66
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر sadex