جمع آوری اطلاعات سایت های خرید و فروش کالای دست دوم
توسط sadramoeini در تاریخ 15 مهر 97
جمع آوری اطلاعات سایت های خرید و فروش کالای دست دوم
به جمع آوری سایتها، کانال ها و اپلیکیشن های خرید و فروش احناس دست دوم پرداخته شد
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
جمع آوری اطلاعات سایت های خرید و فروش کالای دست دوم
توسط sadramoeini در تاریخ 15 مهر 1397
به جمع آوری سایتها، کانال ها و اپلیکیشن های خرید و فروش احناس دست دوم پرداخته شد
مهارت های استفاده شده
0
76
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر sadramoeini