پروژه ترجمه کلیپ و چسباندن زیرنویس به کلیپ
توسط saeedfanoodi در تاریخ 10 آبان 97
پروژه ترجمه کلیپ و چسباندن زیرنویس به کلیپ
این پروژه 500 کلیپ بوده است در موضوعات مختلف اجتماعی، زناشویی، روانشناسی که قسمتی از کار توسط اینجانب انجام شده. کار به این صورت بوده است که کلیپ با چهارچوب مشخص دانلود شود به همراه زیرنویس انگلیسی آن و سپس ترجمه زیرنویس به آن چسبانده شود
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
پروژه ترجمه کلیپ و چسباندن زیرنویس به کلیپ
توسط saeedfanoodi در تاریخ 10 آبان 1397
این پروژه 500 کلیپ بوده است در موضوعات مختلف اجتماعی، زناشویی، روانشناسی که قسمتی از کار توسط اینجانب انجام شده. کار به این صورت بوده است که کلیپ با چهارچوب مشخص دانلود شود به همراه زیرنویس انگلیسی آن و سپس ترجمه زیرنویس به آن چسبانده شود
مهارت های استفاده شده
0
36
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر saeedfanoodi