روزنامه نگار و خبرنگار
توسط saeedisf در تاریخ 12 آذر 98
روزنامه نگار و خبرنگار
با جستجوی نام سعید امامی ابرقویی در موتورهای جستجو می توانید با نمونه خبرهای من آشنا شوید و قلم مرا نقد کنید در صورتی که پروژه های خبرنویسی و مدیریت تیم خبری داشته باشید می توانید از همراهی من و تیم حرفه ای من در اصفهان و به صورت مجازی در همه ایران بهره مند شوید
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
روزنامه نگار و خبرنگار
توسط saeedisf در تاریخ 12 آذر 1398
با جستجوی نام سعید امامی ابرقویی در موتورهای جستجو می توانید با نمونه خبرهای من آشنا شوید و قلم مرا نقد کنید در صورتی که پروژه های خبرنویسی و مدیریت تیم خبری داشته باشید می توانید از همراهی من و تیم حرفه ای من در اصفهان و به صورت مجازی در همه ایران بهره مند شوید
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
1
19
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر saeedisf