ویدیوی معرفی فیلم
توسط sajjadmarvi در تاریخ 04 آذر 00
ویدیوی معرفی فیلم
استفاده از راش های مناسب و کات های مناسب و مچ شدن تصویر با موزیک از مهارت هایی هست که یک تدوینگر با تجربه بدست میاره
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
ویدیوی معرفی فیلم
توسط sajjadmarvi در تاریخ 04 آذر 1400
استفاده از راش های مناسب و کات های مناسب و مچ شدن تصویر با موزیک از مهارت هایی هست که یک تدوینگر با تجربه بدست میاره
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
3
3
دنبال کنید