samer2018 / پروژه انجام شده

10

پروژه انجام شده
 • حل 6 سوال جبر خطی در زمان کوتاه
  بودجه:
  2 پیشنهاد
  19 اسفند 1396
 • ترجمه فوری 29 صفحه از یک مقاله صفه 3 تا 22 107 تا 118 1...
  بودجه:
  8 پیشنهاد
  23 اسفند 1396
 • سلام من 100 نمونه سایت مشابه سایت https://afroozschool.org/
  بودجه:
  7 پیشنهاد
  29 فروردین 1397
 • طراحی سوال چهارگزینه ای asp.netطراحی سوالات به صورت چهار گزینه ای خ...
  بودجه:
  5 پیشنهاد
  16 اردیبهشت 1397
 • توضیحات پروژه پروژه کامپایلر تحلیل گر لغوی ونحوی cl...
  بودجه:
  2 پیشنهاد
  25 خرداد 1397
 • سلام یه پروژه درس ساختمان داده است تو فایلی که اپلود کردم توضیحاتش ریز...
  بودجه:
  5 پیشنهاد
  12 تیر 1397
 • با سلام. موضوع پروژه طراحی data warehouse با استفاده از پرس و...
  بودجه:
  3 پیشنهاد
  17 بهمن 1397
 • پروژه در باره نهان نگاری متن در تصویر با الگوریتمlsbm در نرم افزار متل...
  بودجه:
  4 پیشنهاد
  13 اسفند 1397
 • برای ایجاد امنیت کامل در یک سیستم کامپیوتری، علاوه بر دیواره های آت...
  بودجه:
  6 پیشنهاد
  18 اسفند 1397