فارسی و سفارشی سازی
توسط sanay_khf در تاریخ 01 آذر 93
فارسی و سفارشی سازی
شرکت پیشگامان یادگیری کارآمد که بر پایه علم و فناوری ، در حوزه ارائه راهکارهای آموزشی و علمی نیاز به یک سایت رسمی و مطابق با سلایق خود داشت که توانستم به لطف خداوند متعال ، و دریافت کامل مستندات و مطالب ، وب سایت مورد نظر را کاملا سفارشی و فارسی سازی نموده راه اندازی کنم.این وب سایت با مدیریت محتوای وردپرس پیاده سازی شده است و یکی از افتخارات بنده در این پروژه رضایت کامل کارفرما از نحوه انجام و تحویل پروژه میباشد.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
فارسی و سفارشی سازی
توسط sanay_khf در تاریخ 01 آذر 1393
شرکت پیشگامان یادگیری کارآمد که بر پایه علم و فناوری ، در حوزه ارائه راهکارهای آموزشی و علمی نیاز به یک سایت رسمی و مطابق با سلایق خود داشت که توانستم به لطف خداوند متعال ، و دریافت کامل مستندات و مطالب ، وب سایت مورد نظر را کاملا سفارشی و فارسی سازی نموده راه اندازی کنم.این وب سایت با مدیریت محتوای وردپرس پیاده سازی شده است و یکی از افتخارات بنده در این پروژه رضایت کامل کارفرما از نحوه انجام و تحویل پروژه میباشد.
مهارت های استفاده شده
1
343
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر sanay_khf