طراحی نشانه تصویری ( اسپوشیل )
توسط saradehji در تاریخ 22 آبان 97
طراحی نشانه تصویری ( اسپوشیل )
طراحی لوگو برای کارخانه تولید کنسرو ماهی
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی نشانه تصویری ( اسپوشیل )
توسط saradehji در تاریخ 22 آبان 1397
طراحی لوگو برای کارخانه تولید کنسرو ماهی
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
5
99
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر saradehji