طراحی نشان نوشته مجموعه فرهنگی، تفریحی، ورزشی آبشار اندیشه
توسط seiyedmehdy در تاریخ 04 مرداد 98
طراحی نشان نوشته مجموعه فرهنگی، تفریحی، ورزشی آبشار اندیشه
در طراحی لوگو از قابلیت‌های سیال و روان رسم الخط معلی برای نزدیکی تصویری به مفهوم ورزش و خود کلمه آبشار و برای اشاره به ماهیت فرهنگی مجموعه نشان نوشته را در قاب ستاره هشت پر ایرانی قرار دادم
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی نشان نوشته مجموعه فرهنگی، تفریحی، ورزشی آبشار اندیشه
توسط seiyedmehdy در تاریخ 04 مرداد 1398
در طراحی لوگو از قابلیت‌های سیال و روان رسم الخط معلی برای نزدیکی تصویری به مفهوم ورزش و خود کلمه آبشار و برای اشاره به ماهیت فرهنگی مجموعه نشان نوشته را در قاب ستاره هشت پر ایرانی قرار دادم
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
1
13
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر seiyedmehdy