طراحی لوگو گروه هنری کیمیا
توسط seiyedmehdy در تاریخ 11 مرداد 98
طراحی لوگو گروه هنری کیمیا
برای طراحی لوگو از قابلیت‌های خط معلی و ثلث استفاده کردم
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی لوگو گروه هنری کیمیا
توسط seiyedmehdy در تاریخ 11 مرداد 1398
برای طراحی لوگو از قابلیت‌های خط معلی و ثلث استفاده کردم
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
1
25
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر seiyedmehdy