طراحی صفحه فهرست نشریه دانش آموزی دوات سپید
توسط seiyedmehdy در تاریخ 12 مرداد 98
طراحی صفحه فهرست نشریه دانش آموزی دوات سپید
در طراحی نشریه من با محدودیت استفاده از رنگ مواجه بودم و باید با طراحی خلاقانه این نقص را پوشش می دادم و از جهتی باید با مفاهیم نوجوان و جوان و همچنین متن مقالات هم سازگار می بودم
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی صفحه فهرست نشریه دانش آموزی دوات سپید
توسط seiyedmehdy در تاریخ 12 مرداد 1398
در طراحی نشریه من با محدودیت استفاده از رنگ مواجه بودم و باید با طراحی خلاقانه این نقص را پوشش می دادم و از جهتی باید با مفاهیم نوجوان و جوان و همچنین متن مقالات هم سازگار می بودم
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
1
5
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر seiyedmehdy