طراحی لیبل برند پوشاک ادوین
توسط seiyedmehdy در تاریخ 15 مرداد 98
طراحی لیبل برند پوشاک ادوین
طراحی این لوگو هم داستان جالبی داشت. بر اساس یکی از عکسهای خود صاحب برند باید لوگو طراحی می شد که شباهت چندانی به چهره خودش نداشت که اون هم به دلیل مخالفت خانم با محاسن آقا بود. به هر حال کار باید به صورت لیبل ارائه می شد و به خاطرم هست چند بار عکس اصلی چهره و لوگو رو برای کارفرما و نماینده ش تطبیق دادم
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی لیبل برند پوشاک ادوین
توسط seiyedmehdy در تاریخ 15 مرداد 1398
طراحی این لوگو هم داستان جالبی داشت. بر اساس یکی از عکسهای خود صاحب برند باید لوگو طراحی می شد که شباهت چندانی به چهره خودش نداشت که اون هم به دلیل مخالفت خانم با محاسن آقا بود. به هر حال کار باید به صورت لیبل ارائه می شد و به خاطرم هست چند بار عکس اصلی چهره و لوگو رو برای کارفرما و نماینده ش تطبیق دادم
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
0
9
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر seiyedmehdy