طراحی بنر پشت جایگاه مراسم
توسط seiyedmehdy در تاریخ 23 مرداد 98
طراحی بنر پشت جایگاه مراسم
مراسم قرار بود تو سالن اجتماعات دانشگاه برگزار بشه و من اون زمان طراح گرافیست کانون تبلیغاتی بودم که کار تبلیغات مراسم و انجام می داد
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی بنر پشت جایگاه مراسم
توسط seiyedmehdy در تاریخ 23 مرداد 1398
مراسم قرار بود تو سالن اجتماعات دانشگاه برگزار بشه و من اون زمان طراح گرافیست کانون تبلیغاتی بودم که کار تبلیغات مراسم و انجام می داد
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
1
6
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر seiyedmehdy