طراحی لوگو گروه تئاتر سایه
توسط seiyedmehdy در تاریخ 24 شهریور 98
طراحی لوگو گروه تئاتر سایه
هنر تئاتر اصولا در ذهنیت من نوعی رقص روایت گونه در لحظه و کالبد اشخاص دیگری در فضایی مجرد از زمان و مکان خاصی هست. زمان طراحی لوگو سعی کردم از عناصر کلمه برای القای مفاهیم زمان و مکان گریزی و در عین حال محصور در یک لحظه خاص رو برسونم. می دونم خیلی گیجه و شاید هم گنگ.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی لوگو گروه تئاتر سایه
توسط seiyedmehdy در تاریخ 24 شهریور 1398
هنر تئاتر اصولا در ذهنیت من نوعی رقص روایت گونه در لحظه و کالبد اشخاص دیگری در فضایی مجرد از زمان و مکان خاصی هست. زمان طراحی لوگو سعی کردم از عناصر کلمه برای القای مفاهیم زمان و مکان گریزی و در عین حال محصور در یک لحظه خاص رو برسونم. می دونم خیلی گیجه و شاید هم گنگ.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
4
61
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر seiyedmehdy