طراحی برند و بسته بندی محصولات زعفران شرکت المهاجر امارات
توسط sepanjstudio در تاریخ 21 تیر 98
طراحی برند و بسته بندی محصولات زعفران  شرکت المهاجر امارات
"طوبی" نام برند این شرکت اماراتی است که برای حضور در global village نیازمند بسته بندی های مرتبط به حوزه کشورهای خلیج فارس بود. در ادامه هویت و کانسپت های پیشنهادی طراحی شده در استودیو سپنج را ملاحظه فرمایید
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی برند و بسته بندی محصولات زعفران شرکت المهاجر امارات
توسط sepanjstudio در تاریخ 21 تیر 1398
"طوبی" نام برند این شرکت اماراتی است که برای حضور در global village نیازمند بسته بندی های مرتبط به حوزه کشورهای خلیج فارس بود. در ادامه هویت و کانسپت های پیشنهادی طراحی شده در استودیو سپنج را ملاحظه فرمایید
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
1
8
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر sepanjstudio