طراحی لوگو
توسط sepidehraad در تاریخ 25 دی 98
طراحی لوگو
طراحی لوگو (با ایده اولیه ی کارفرما) زمینه کاری: تولید نان و شیرینی شیرماله
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی لوگو
توسط sepidehraad در تاریخ 25 دی 1398
طراحی لوگو (با ایده اولیه ی کارفرما) زمینه کاری: تولید نان و شیرینی شیرماله
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
0
22
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر sepidehraad