برنامه نویس Net.

C# Programming

مجتمع فنی تهران - شعبه ابن سینا

بهمن 1396 - اردیبهشت 1397 ( کمتر از یک سال )


SQL Server 2014 Database Development

مجتمع فنی تهران - شعبه ابن سینا

اسفند 1396 - خرداد 1397 ( کمتر از یک سال )


Microsoft MVC 6.0 و Entity Framework 7.0

مجتمع فنی تهران - شعبه ابن سینا

خرداد 1397 - مهر 1397 ( کمتر از یک سال )


تاریخ تولد : 15 فروردین 1377

جنسیت : مرد

وضعیت تاهل : مجرد

زبان‌های مسلط : English Persian

هنوز پروژه‌ای در پونیشا انجام نشده است