بنر فتح خرمشهر
توسط seyyedalie2 در تاریخ 31 اردیبهشت 98
بنر فتح خرمشهر
فتوشاپ+ افکتهای اتاق نور + تایپوگرافی پیوست: پوستر اردوهای جهادی
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
بنر فتح خرمشهر
توسط seyyedalie2 در تاریخ 31 اردیبهشت 1398
فتوشاپ+ افکتهای اتاق نور + تایپوگرافی پیوست: پوستر اردوهای جهادی
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
0
8
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر seyyedalie2