to do list
توسط shabnamarayesh6965 در تاریخ 25 دی 98
to do list
اپلیکیشن برای نظم دادن به برنامه های روزانه فردی و گروهی با تکنیک جدید Soft UI برای سال ۲۰۲۰
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
to do list
توسط shabnamarayesh6965 در تاریخ 25 دی 1398
اپلیکیشن برای نظم دادن به برنامه های روزانه فردی و گروهی با تکنیک جدید Soft UI برای سال ۲۰۲۰
مهارت های استفاده شده
1
31
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر shabnamarayesh6965