طراحی کاراکتر
توسط shahrokh62 در تاریخ 13 فروردین 98
طراحی کاراکتر
کاراکتر بازی با 55000 هزار کاراکتر- یو وی مپ دارد- تعداد متریال 2-
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی کاراکتر
توسط shahrokh62 در تاریخ 13 فروردین 1398
کاراکتر بازی با 55000 هزار کاراکتر- یو وی مپ دارد- تعداد متریال 2-
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
1
28
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر shahrokh62