استودیو طراحی معماری چارسو
توسط shamsolkotab در تاریخ 22 آبان 98
استودیو طراحی معماری چارسو
در طراحی لوگوتایپ استودیو طراحی معماری چارسو از خط کوفی بنایی الهام گرفته شده است. خط کوفی بنایی خطی مربوط به دوران پیش از اسلام است. که توسط ایرانیان ابداع گردید. و به دلیل استفاده فراوان در بناهای دوره سلجوقی، تیموری، ایلخانی و تا به امروز، یادآور معماری ایرانی و اسلامی می باشد. و بیانگر هویت ایرانی است. انتخاب نام مجموعه یعنی کلمه چارسو، یک اصطلاح قدیمی است. که با نگارش و دید مدرن و امروزی بیان شده است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
استودیو طراحی معماری چارسو
توسط shamsolkotab در تاریخ 22 آبان 1398
در طراحی لوگوتایپ استودیو طراحی معماری چارسو از خط کوفی بنایی الهام گرفته شده است. خط کوفی بنایی خطی مربوط به دوران پیش از اسلام است. که توسط ایرانیان ابداع گردید. و به دلیل استفاده فراوان در بناهای دوره سلجوقی، تیموری، ایلخانی و تا به امروز، یادآور معماری ایرانی و اسلامی می باشد. و بیانگر هویت ایرانی است. انتخاب نام مجموعه یعنی کلمه چارسو، یک اصطلاح قدیمی است. که با نگارش و دید مدرن و امروزی بیان شده است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
1
4
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر shamsolkotab