Iran
آخرین فعالیت : مدتی پیش

4

{{ currentUserRatesTotal }}

نظر کارفرما درباره من
 • کارفرما, مرداد 1396
 • واقعا منظم و وقت شناس و پایبند هستن. از همکاری با ایشان بسیار خرسندم
  کارفرما, تیر 1396
 • کیفیت کار کاملاْ قابل قبول بود و تحویل کار در موعد مورد نیاز انجام شد.
  کارفرما, خرداد 1396
 • بسیار بسیار حرفه ای و سریع خوشحالم دومین کارم رو هم باز به ایشون سپردم
  کارفرما, اردیبهشت 1396

303

امتیاز کل در سه ماه گذشته
هر زمان هر پروژه ای انجام شود مهارت های مربوط به آن پروژه امتیاز می گیرند. میزان امتیاز مرتبط است با رتبه و مبلغ پروژه انجام شده.
 • عضویت معمولی
  عضویت معمولی
  اعضای معمولی پروفایل حرفه ای دریافت می‌کنند، نشان عضویت معمولی می‌گیرند و می‌توانند 5 پیشنهاد در ماه ارسال کنند
  13 تیر 1396