ترجمه سند فنی سخت افزار
توسط shkav71 در تاریخ 02 اردیبهشت 97
ترجمه سند فنی سخت افزار
ترجمه سند فنی روش برنامه نویسی درون سیستمی میکروکنترلرها فایل فقط صفحه اول این ترجمه می باشد
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
ترجمه سند فنی سخت افزار
توسط shkav71 در تاریخ 02 اردیبهشت 1397
ترجمه سند فنی روش برنامه نویسی درون سیستمی میکروکنترلرها فایل فقط صفحه اول این ترجمه می باشد
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
2
132
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر shkav71