طراحی کاتالوگ شرکت نفت فیدار پترو رایان
توسط shvaharte در تاریخ 28 شهریور 98
طراحی کاتالوگ شرکت نفت فیدار پترو رایان
طراحی کاتالوگ اختصاصی برای شرکت نفت فیدار پترو رایان که در زمینه نفت و پتروشیمی فعالیت دارد. کاتالوگ به زبان انگلیسی طراحی شده و برای تبلیغ بین المللی است. طراحی کاتالوگ لندسکیپ و برای چاپ است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی کاتالوگ شرکت نفت فیدار پترو رایان
توسط shvaharte در تاریخ 28 شهریور 1398
طراحی کاتالوگ اختصاصی برای شرکت نفت فیدار پترو رایان که در زمینه نفت و پتروشیمی فعالیت دارد. کاتالوگ به زبان انگلیسی طراحی شده و برای تبلیغ بین المللی است. طراحی کاتالوگ لندسکیپ و برای چاپ است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
5
70
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر shvaharte