آموزش اینترنتی
توسط siavashkhezerloo در تاریخ 21 تیر 98
آموزش اینترنتی
در این لوگو تلاش بر این بوده که مفاهیمی همچون اموزش ، شبکه ی جهانی وب و همکاری به تصویر کشیده شود.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
آموزش اینترنتی
توسط siavashkhezerloo در تاریخ 21 تیر 1398
در این لوگو تلاش بر این بوده که مفاهیمی همچون اموزش ، شبکه ی جهانی وب و همکاری به تصویر کشیده شود.
مهارت های استفاده شده
0
3
دنبال کنید