سکه سرمایه
توسط sinakhanjani در تاریخ 03 آذر 98
سکه سرمایه
نمایش به روز نرخ روز ارز و سکه، امکان خرید و فروش ارز بین کاربران اپلیکیشن با کیف پول شخصی، مشاهده نوسانات ارزی، از ویژگی متمایز این اپلیکیشن میتوان به خرید فروش طلا بین کاربران اشاره نمود، این بدین شکل است که کاربران میتواند به مقدار گرم طلا خریداری کنند و در اعتبار خود نگه دارند و در هر زمان اقدام به معامله درون اپلیکیشن بپردازند. همچنین امکان خرید فیزیکی طلا برای مراجعه حضوری در اپلیکیشن میسر است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
سکه سرمایه
توسط sinakhanjani در تاریخ 03 آذر 1398
نمایش به روز نرخ روز ارز و سکه، امکان خرید و فروش ارز بین کاربران اپلیکیشن با کیف پول شخصی، مشاهده نوسانات ارزی، از ویژگی متمایز این اپلیکیشن میتوان به خرید فروش طلا بین کاربران اشاره نمود، این بدین شکل است که کاربران میتواند به مقدار گرم طلا خریداری کنند و در اعتبار خود نگه دارند و در هر زمان اقدام به معامله درون اپلیکیشن بپردازند. همچنین امکان خرید فیزیکی طلا برای مراجعه حضوری در اپلیکیشن میسر است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
6
143
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر sinakhanjani