کیکو انگلستان
توسط sinakhanjani در تاریخ 05 آذر 98
کیکو انگلستان
اپلیکیشن کاملا مشابه دیوار اما با زبان فارشی میباشد. این برنامه برای انتشار در کشور انگلستان توسعه داده شده و تمامی قابلیت های برنامه از طراحی تا ساختار کاملا مشابه سایت و اپلیکیشن دیوار است. قسمت هایی همچون خبرنامه و نمایش سرویس دهندگاه به روی نقشه و دسته بندی شکیلتر از قابلیت های متمایز این اپلیکیشن محسوب میشود.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
کیکو انگلستان
توسط sinakhanjani در تاریخ 05 آذر 1398
اپلیکیشن کاملا مشابه دیوار اما با زبان فارشی میباشد. این برنامه برای انتشار در کشور انگلستان توسعه داده شده و تمامی قابلیت های برنامه از طراحی تا ساختار کاملا مشابه سایت و اپلیکیشن دیوار است. قسمت هایی همچون خبرنامه و نمایش سرویس دهندگاه به روی نقشه و دسته بندی شکیلتر از قابلیت های متمایز این اپلیکیشن محسوب میشود.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
7
151
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر sinakhanjani