!!!GuessWho
توسط sinakhanjani در تاریخ 09 آذر 98
!!!GuessWho
اپلیکیشن موزیکال و یک بازی موسیقی برای کاربران، منتشر شده در اپل استور رسمی اپل در این اپلیکیشن برای کاربران موزیک کوتاهی پخش میشود و این کاربران هستند که میتواند با تشخیص خواننده صحیح موزیک به قسمت بعدی بازی را پیدا کنند. بازی از مراحل متعددی تشکیل شده است که بسیاری از قسمت های آن با پرداخت آنلاین اپل باز خواهد شد.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
!!!GuessWho
توسط sinakhanjani در تاریخ 09 آذر 1398
اپلیکیشن موزیکال و یک بازی موسیقی برای کاربران، منتشر شده در اپل استور رسمی اپل در این اپلیکیشن برای کاربران موزیک کوتاهی پخش میشود و این کاربران هستند که میتواند با تشخیص خواننده صحیح موزیک به قسمت بعدی بازی را پیدا کنند. بازی از مراحل متعددی تشکیل شده است که بسیاری از قسمت های آن با پرداخت آنلاین اپل باز خواهد شد.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
4
151
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر sinakhanjani