دکوبار
توسط sinakhanjani در تاریخ 09 آذر 98
دکوبار
دکوبار اپلیکیشن جامع و کامل فروش اجناس با قابلیت هایی فراتر از دیوار و یک فروشگاه اینترنی میباشد. در دکوبار جدا از تمامی قابلیت هایی که در اپلیکیشن معروف دیوار لحظ شده، کاربران میتوانند یک خدمت یا سرویس ارائه دهنده متناسب با شغل خود را در مزایده قرار دهند و دیگر کاربران با اعلام قیمت برای پذیرفتن این سرویس به رقابت بپردازند. در نهایت شخص آگهی دهنده سرویس مورد نظر خود را با بهترین قیمت انجام خواهد داد. قیمت دیگری دکوبار میتوان به اشتراک گذاشتن ایده های نو اشاره نمود. همچنین دکور این قابلیت را به
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
دکوبار
توسط sinakhanjani در تاریخ 09 آذر 1398
دکوبار اپلیکیشن جامع و کامل فروش اجناس با قابلیت هایی فراتر از دیوار و یک فروشگاه اینترنی میباشد. در دکوبار جدا از تمامی قابلیت هایی که در اپلیکیشن معروف دیوار لحظ شده، کاربران میتوانند یک خدمت یا سرویس ارائه دهنده متناسب با شغل خود را در مزایده قرار دهند و دیگر کاربران با اعلام قیمت برای پذیرفتن این سرویس به رقابت بپردازند. در نهایت شخص آگهی دهنده سرویس مورد نظر خود را با بهترین قیمت انجام خواهد داد. قیمت دیگری دکوبار میتوان به اشتراک گذاشتن ایده های نو اشاره نمود. همچنین دکور این قابلیت را به
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
4
143
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر sinakhanjani