آسان تست دستیار برتر
توسط sinakhanjani در تاریخ 09 آذر 98
آسان تست دستیار برتر
پروژه برگزاري آزمون هاي آنلاین کنکور رشته پزشکی و همچنین الگوریتم خود آموز جهت آموزش تست زنی دروس پزشکی در این اپلیکیشن کاربران میتوانند با خرید بانک سوالات آسان تست یا سوالات کنکور سال های گذشته در یک کنکور مجازی شرکت کنند. سیستم آسان تست این قابلیت را به کاربران میدهد تا بعد از شرکت در آزمون، نتایج خود را با سایرین شرکت کنندگان مقایسه کنند. از ویژگی های متفاوت این سایت میتوان به آنالیزها و نمودارهای دقیق درس به درس و نتایج دقیق در آمار آزمون داده شده اشاره نمود. الگوریتم پیچیده اسان تست ای
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
آسان تست دستیار برتر
توسط sinakhanjani در تاریخ 09 آذر 1398
پروژه برگزاري آزمون هاي آنلاین کنکور رشته پزشکی و همچنین الگوریتم خود آموز جهت آموزش تست زنی دروس پزشکی در این اپلیکیشن کاربران میتوانند با خرید بانک سوالات آسان تست یا سوالات کنکور سال های گذشته در یک کنکور مجازی شرکت کنند. سیستم آسان تست این قابلیت را به کاربران میدهد تا بعد از شرکت در آزمون، نتایج خود را با سایرین شرکت کنندگان مقایسه کنند. از ویژگی های متفاوت این سایت میتوان به آنالیزها و نمودارهای دقیق درس به درس و نتایج دقیق در آمار آزمون داده شده اشاره نمود. الگوریتم پیچیده اسان تست ای
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
5
155
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر sinakhanjani