IR-Coin
توسط sinakhanjani در تاریخ 21 آذر 98
IR-Coin
خرید و فروش ارزهای دیجیتالی توسط مشترکان درون اپ توسط IRCoin میتوانید بیش از ده ها ارز دیجیتالی رایج را در آی آر کوین بفروشید یا از آی آر کوین خریداری کنید. پیاده سازی سیستم تیکتینگ و ارتباط با مشتری سیستم هشدارهای نوسانات ارزی نرخ به روز شده ارزهای دیجیتال
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
IR-Coin
توسط sinakhanjani در تاریخ 21 آذر 1398
خرید و فروش ارزهای دیجیتالی توسط مشترکان درون اپ توسط IRCoin میتوانید بیش از ده ها ارز دیجیتالی رایج را در آی آر کوین بفروشید یا از آی آر کوین خریداری کنید. پیاده سازی سیستم تیکتینگ و ارتباط با مشتری سیستم هشدارهای نوسانات ارزی نرخ به روز شده ارزهای دیجیتال
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
4
188
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر sinakhanjani