اسمارت
توسط sinakhanjani در تاریخ 23 آذر 98
اسمارت
پلیکیشن مدیریت لوازم خانه همچون باز و بست درب ها، قفل درها، لامپ ها و لوازم صوتی تصویري. تمامی قطعات سخت افزاي بومی سازي شده است. این اپلیکیشن بدون نیاز به اینترنت کار میکند. کاربر میتواند با ارسال اس ام اس توسط اپلیکیشن فرمان مورد نظر را به دستگاه برای ایفای نقش ارسال کند. تمامی اس ام اس توسط اپلیکیشن به صورت اتوماتیک ارسال خواهد شد و رابط کاربری ساده باعث میشود که کابر تنها با دکمه های اپلیکیشن برای ارسال پیام کار کند.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
اسمارت
توسط sinakhanjani در تاریخ 23 آذر 1398
پلیکیشن مدیریت لوازم خانه همچون باز و بست درب ها، قفل درها، لامپ ها و لوازم صوتی تصویري. تمامی قطعات سخت افزاي بومی سازي شده است. این اپلیکیشن بدون نیاز به اینترنت کار میکند. کاربر میتواند با ارسال اس ام اس توسط اپلیکیشن فرمان مورد نظر را به دستگاه برای ایفای نقش ارسال کند. تمامی اس ام اس توسط اپلیکیشن به صورت اتوماتیک ارسال خواهد شد و رابط کاربری ساده باعث میشود که کابر تنها با دکمه های اپلیکیشن برای ارسال پیام کار کند.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
5
167
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر sinakhanjani