سالن لی لی رضایی
توسط sinakhanjani در تاریخ 23 آذر 98
سالن لی لی رضایی
سالن زیبایی لی لی رضایی، اپلیکیشنی بسیار مشابه اینستاگرام میابشد که کاربران میتوانند خدمات این سالن زیبایی را دقیقا با گرافیکی مشابه اینستاگرام با محتوای عکس و فیلم مشاهده کنند. و همچننی کاربران میتوانند سرویس خود را از طریق اپلیکیشن رزرو نماییند.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
سالن لی لی رضایی
توسط sinakhanjani در تاریخ 23 آذر 1398
سالن زیبایی لی لی رضایی، اپلیکیشنی بسیار مشابه اینستاگرام میابشد که کاربران میتوانند خدمات این سالن زیبایی را دقیقا با گرافیکی مشابه اینستاگرام با محتوای عکس و فیلم مشاهده کنند. و همچننی کاربران میتوانند سرویس خود را از طریق اپلیکیشن رزرو نماییند.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
5
179
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر sinakhanjani