iHealth
توسط sinakhanjani در تاریخ 03 دی 98
iHealth
اپلیکیشن فروش کوپن های تخفیف برای سازمان ها یا مراکز تجاری آمریکا، با قابلیت پرداخت Mastercard و درون اپلیکیشن این اپلیکیشن به زبان انگلیسی است و در امریکا به اجرا در خواهد آمد. تحویل نسخه آی او اس
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
iHealth
توسط sinakhanjani در تاریخ 03 دی 1398
اپلیکیشن فروش کوپن های تخفیف برای سازمان ها یا مراکز تجاری آمریکا، با قابلیت پرداخت Mastercard و درون اپلیکیشن این اپلیکیشن به زبان انگلیسی است و در امریکا به اجرا در خواهد آمد. تحویل نسخه آی او اس
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
5
161
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر sinakhanjani