فروشگاه اینترنی به زی
توسط sinakhanjani در تاریخ 10 دی 98
فروشگاه اینترنی به زی
بهزی فروشگاه پیشرفته فروش محصول بین خرده فروشان و عمده فروشان با قابلیت هایی مشابه اسنپ مارکت میباشد. بر خلاف تمام اپلیکیشن های آنلاین فروشگاهی که محصول خود را مستقیم به کاربران ارسال میکنند، در این اپلیکیشن عمده فروشان محصولات خود را به خرده فروشان از جمله سوپرمارکت ها هم ارسال میکنند. هرچند نمایش فروش محصولات برای کاربران عادی و فروشندگان متفاوت است و هر دوی این قابلیت ها در یک اپلیکیشن لحاظ شده است. این اپلیکیشن این قابلیت را دارد تا در هر زمان از پروسه ارسال و سته بنده سفارش را لغو نمود.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
فروشگاه اینترنی به زی
توسط sinakhanjani در تاریخ 10 دی 1398
بهزی فروشگاه پیشرفته فروش محصول بین خرده فروشان و عمده فروشان با قابلیت هایی مشابه اسنپ مارکت میباشد. بر خلاف تمام اپلیکیشن های آنلاین فروشگاهی که محصول خود را مستقیم به کاربران ارسال میکنند، در این اپلیکیشن عمده فروشان محصولات خود را به خرده فروشان از جمله سوپرمارکت ها هم ارسال میکنند. هرچند نمایش فروش محصولات برای کاربران عادی و فروشندگان متفاوت است و هر دوی این قابلیت ها در یک اپلیکیشن لحاظ شده است. این اپلیکیشن این قابلیت را دارد تا در هر زمان از پروسه ارسال و سته بنده سفارش را لغو نمود.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
5
208
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر sinakhanjani