iHealth
توسط sinakhanjani در تاریخ 10 دی 98
iHealth
اپلیکیشن با زبان لاتین برای فروش کوپن های تخفیف در کشور امریکا میباشد، این اپلیکیشن برای فروش کوپن های خدماتی و گاها محصولات در امریکا توسعه داده شده است. اتصال به درگاه مستر و ویزا، کیف پول اعتباری، نمایش خدمات از قابلیت های این اپلیکیشن میباشد.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
iHealth
توسط sinakhanjani در تاریخ 10 دی 1398
اپلیکیشن با زبان لاتین برای فروش کوپن های تخفیف در کشور امریکا میباشد، این اپلیکیشن برای فروش کوپن های خدماتی و گاها محصولات در امریکا توسعه داده شده است. اتصال به درگاه مستر و ویزا، کیف پول اعتباری، نمایش خدمات از قابلیت های این اپلیکیشن میباشد.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
4
156
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر sinakhanjani