دیکشتری AR
توسط sinakhanjani در تاریخ 12 دی 97
دیکشتری AR
دیکشنری فوق حرفه ای با تکنولوژی AR و CoreML تشخیص هوشمند نام وسایل توسط دوربین گوشی به زبان لاتین
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
دیکشتری AR
توسط sinakhanjani در تاریخ 12 دی 1397
دیکشنری فوق حرفه ای با تکنولوژی AR و CoreML تشخیص هوشمند نام وسایل توسط دوربین گوشی به زبان لاتین
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
0
197
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر sinakhanjani