سایت گردشگری فارس یکتا
توسط sinapakdel در تاریخ 05 بهمن 01
سایت گردشگری فارس یکتا
با سلام من در یک شرکت به عنوان کار آموز کار میکردم. که در دوره کار آموزی خودم این پروژه رو درست کردم
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
سایت گردشگری فارس یکتا
توسط sinapakdel در تاریخ 05 بهمن 1401
با سلام من در یک شرکت به عنوان کار آموز کار میکردم. که در دوره کار آموزی خودم این پروژه رو درست کردم
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
3
6
دنبال کنید