طراحی منوی غذائی رستوران دربند
توسط smalavi در تاریخ 21 آذر 96
طراحی منوی غذائی رستوران دربند
این طرح به درخواست رستورانی به نام دربند واقع در جنوب استان فارس پیاده سازی شده است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی منوی غذائی رستوران دربند
توسط smalavi در تاریخ 21 آذر 1396
این طرح به درخواست رستورانی به نام دربند واقع در جنوب استان فارس پیاده سازی شده است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
1
295
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر smalavi