بشنویم
توسط smartmob در تاریخ 12 اردیبهشت 97
بشنویم
ارائه پادکست های صوتی با دسته بندی های مختلف و قابلیت پخش آنلاین و دانلود ( طراحی نسخه های اولیه ) www.beshnavim.com
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
بشنویم
توسط smartmob در تاریخ 12 اردیبهشت 1397
ارائه پادکست های صوتی با دسته بندی های مختلف و قابلیت پخش آنلاین و دانلود ( طراحی نسخه های اولیه ) www.beshnavim.com
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
13
1279
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر smartmob