smirzaiee90
  • Iran, Tehran
  • عضویت از : 17 تیر 1398 آخرین فعالیت : مدتی پیش
8 سال سابقه مدیریت پروژه در حوزه های سازمانی، فروشگاهی، ERP, CMS,اتوماسیون اداری، VAS ,SmsService و...

8 سال سابقه مدیریت پروژه در حوزه های سازمانی، فروشگاهی، ERP, CMS,اتوماسیون اداری، VAS ,SmsService و...

عصر فناوری دانش فروردین 1388 - فروردین 1389 ( کمتر از یک سال )

برنامه نویس


نوبن فروردین 1389 - فروردین 1391 ( 1 سال )

برنامه نویس


سند سامانه فروردین 1391 - فروردین 1394 ( 3 سال )

برنامه نویس - مدیر پروژه


مدارگسترش فروردین 1394 - فروردین 1395 ( کمتر از یک سال )

مدیرپروژه


خانه وب فروردین 1395 - فروردین 1397 ( 1 سال )

برنامه نویس - مدیر پروژه


عصر فناوری دانش فروردین 1397 - فروردین 1398 ( کمتر از یک سال )

مدیر پروژه


کاردانی نرم افزار

دانشگاه رجایی قزوین

مهر 1385 - خرداد 1387 ( 1 سال )


کارشناسی نرم افزار

فخررازی

مهر 1388 - خرداد 1391 ( 2 سال )


جنسیت : مرد

وضعیت تاهل : مجرد

هنوز پروژه‌ای در پونیشا انجام نشده است