طراحی لوگو کانون آگهی و تبلیغات سیب
توسط snzboy در تاریخ 23 فروردین 97
طراحی لوگو کانون آگهی و تبلیغات سیب
با توجه به اهمیت حوزه فعالیت چاپ برای کارفرما نشان هایی بعنوان رنگ های چهارگانه چاپ با المان سیب که مشخصه نام برند است ترکیب شده است . © کلیه آثار توسط کارفرمایان به ثبت رسیده است .
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی لوگو کانون آگهی و تبلیغات سیب
توسط snzboy در تاریخ 23 فروردین 1397
با توجه به اهمیت حوزه فعالیت چاپ برای کارفرما نشان هایی بعنوان رنگ های چهارگانه چاپ با المان سیب که مشخصه نام برند است ترکیب شده است . © کلیه آثار توسط کارفرمایان به ثبت رسیده است .
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
13
1149
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر snzboy