طراحی رابط کاربری اپلیکیشن فروش شارژ
توسط snzboy در تاریخ 24 فروردین 97
طراحی رابط کاربری اپلیکیشن فروش شارژ
در این طرح به دلیل اینکه یکی از نیازهای روزمره کاربران یعنی خرید شارژ مطرح بود سعی بر ان بود تا بوسلیه یک رابط کاربری روان و استفاده از رنگ بندی و المان ها متفاوت به این نیاز پاسخ داده شود .
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی رابط کاربری اپلیکیشن فروش شارژ
توسط snzboy در تاریخ 24 فروردین 1397
در این طرح به دلیل اینکه یکی از نیازهای روزمره کاربران یعنی خرید شارژ مطرح بود سعی بر ان بود تا بوسلیه یک رابط کاربری روان و استفاده از رنگ بندی و المان ها متفاوت به این نیاز پاسخ داده شود .
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
12
1299
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر snzboy